ADB Demir Çelik A.Ş ni geleceğe taşıyacak insan gücünün istihdamı ana ilkemizdir.
İşe alım ve yerleştirme sırasında Şirket kültür ve değerlerine uygun, işin/pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, şirketi ileriye taşıyacak doğru adayların Şirkete kazandırılması ve böylece Şirket strateji ve hedeflerine hizmet edilmesi başlıca amacımızdır.
İşe alım ve yerleştirme süreçlerinde en objektif kararın verilmesini destekleyecek değerlendirme sistemleri kullanılarak doğru işe doğru çalışan seçilmesi prensibi ile hareket edilir.

İnsan Kaynakları politikamızın temeli; çalışanlara hak ettiği değerin verildiği, çalışanların performansını artıracak öğrenme ve gelişim olanakları için fırsat eşitliğinin sunulduğu bir iklim yaratarak çalışma barışının sağlandığı, insana, çevreye, topluma, paydaşlara, kaliteye duyarlı, şirketi geleceğe taşıyacak, yasalara bağlı bir çalışan topluluğu oluşturmaktır.

CV göndermek için info@adbdemircelik.com adresine E-posta atınız.